KINGSIZE / POZVÁNKA

Šperky pre váš status!

Prvá medzinárodná výstava v Salóniku!

23. január 2015 o 18.00

Výstava medzinárodného ateliéru STOSSIMHIMMEL sídliaceho vo Viedni odprezentuje kolektívny výber na tému šperku ako symbolu postavenia či moci.

STOSSIMHIMMEL je skupina ôsmich umelcov / dizajnérov / šperkárov / zlatníkov z rôznych kútov Európy, ktorí sa venujú umeleckému stvárneniu šperkov. Umelci a umelkyne sú držiteľmi viacerých medzinárodných cien, publikovali v relevantných knihách a časopisoch a pravidelne sa zúčastňujú medzinárodných súťaží. Ateliér STOSSIMHIMMEL bol založený v roku 1996. Každý šperk je vytvorený ručne v tomto ateliéri. Jeho členovia pravidelne organizujú výstavy, či už vo vlastných priestoroch, alebo v medzinárodných galériách. Teraz exkluzívne v Salóniku:

Caroline Ertl

Michelle Kraemer

Martin Leitner

Izabella Petrut

Eva Tesarik

Heike Wanner

Kamilla Wróbel

Svoje postavenie môžeme dať najavo rôznym spôsobom. Napríklad dizajnérskym šperkom. Kolekcia v Salóniku prináša minimálne osem rôznych prístupov a inšpirácií. K statusu a moci sa vyjadruje s vážnosťou a váženosťou, ale aj humorom, iróniou a nadhľadom. Status sa dá zdôrazniť pripomenutím slávnej histórie. Jednou z možností je aj dať najavo symbol svojich trofejí. Dekoráciami sa dá tiež čo-to kompenzovať.

Úvodné foto: Izabella Petrut, Queen of all queens, prívesok, drevo, striebro, rozmery 9x3x3cm

Výstava je predajná


Schmuck für Ihren Status!

Die erste internationale Ausstellung in Salónik!

23. Jänner 2015 um 18.00 

Das Wiener Atelier STOSSIMHIMMEL präsentiert eine Schau über Schmuck als Statussymbol der Macht.

STOSSIMHIMMEL ist eine Gruppe von 8 Künstlern/ Designern/ Schmuckmachern /Goldschmieden aus verschiedenen Teilen Europas, die dem Thema Schmuck aufgeschlossen und künstlerisch begegnen. Die Künstler/innen haben mehrere internationale Preise gewonnen, wurden in Büchern und Magazinen publiziert und nehmen regelmäßig an internationalen Wettbeweben teil. STOSSIMHIMMEL wurde 1996 gegründet. Jede Schmuckstück ist handgemacht und in diesem Atelier gefertigt. Es finden regelmäßig Ausstellungen in den eigenen Räumlichkeiten sowie in internationalen Galerien statt. Jetzt exklusiv im Salonik:

Caroline Ertl

Michelle Kraemer

Martin Leitner

Izabella Petrut

Eva Tesarik

Heike Wanner

Kamilla Wróbel

Tatiana Warenichova

Status kann mit verschiedenen Mitteln gezeigt werden, vor allem auch mit Schmuck. Die Kollektion in Salonik zeigt zumindest acht unterschiedlichen Ansätze und Inspirationen zum Thema Status und Macht. Mal im Zusammenhang mit Ansehen und Ehre, mit Symbolen die wie Trophäen zur Schau gestellt werden, als Erinnerung an eine ruhmvolle Vergangenheit, oder einfach als Dekoration zur Kompensation. Die Mächtigen stellen das mit viel Ernst zur Schau, doch begegnen die KünstlerInnen diesem Thema auch mit Humor, Ironie und Weitblick.

Foto: Izabella Petrut, Queen of all queens, Medaillon, Holz, Silber, 9x3x3cm

KINGSIZE from Salónik on Vimeo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s