Vlak zvaný film /pozvánka

Vlak zvaný film (120 rokov na filmovej trati): Filmová noc s témou vlaky

27. február 2015 o 18.00

Celoročná prehliadka Vlak zvaný film prinesie približne 60 dlhometrážnych filmov, poukazujúcich na spojenie dvoch významných vynálezov 19. storočia, akými boli železnice a kinematograf. V Salóniku si ku kinu budete môcť užiť aj reálne vlaky a staničnú atmosféru.

rezervácia nutná na: prezidentskysalonik@gmail.com

facebook

Panna zázračnica

Československo * 1966 * 93‘

R: Štefan Uher S: Dominik Tatarka K: Stanislav Szomolányi H: Jolanta Umecka, Ladislav Mrkvička, Otakar Janda, Karol Béla, Štefan Bobota

Priestor železničnej stanice, resp. ešte konkrétnejšie, čakárne, je v  Tatarkovom literárnom scenári videný „očami maliara, ktorý komponuje imaginárne priestory“. Pre Uhrovu Pannu zázračnicu sa stalo miešanie sakrálneho a  profánneho, skutočného a  imaginárneho hybným princípom. Hra, sloboda, sen, fantázia – to sú kľúčové pojmy nielen pre Tristana, ale aj pre Uhra (pripomeňme, že vo svojich predošlých dlhometrážnych filmoch Slnko v sieti či Organ sa profiloval ako realista, no tu sa vydáva na celkom nové pole). Ešte jeden vlakový motív pribudol do filmu s časovým odstupom. Predtým, než sa Tristan dostane na stanicu, vidí prechádzať vlak a z jeho vagóna sa vystrčí kravská hlava. Tristan to okomentuje slovami: „Na jatky sa ti nechce. Zbohom buď, drahá.“ Táto umelecká skratka v pár sekundách vystihne formou mrazivej metafory celú historickú skutočnosť bez pátosu, bez toho, aby narušila koherentný nadrealistický fikčný svet filmu.

Slávnosť v botanickej záhrade

Československo * 1969 * 83‘ slov. s angl. tit.

R: Elo Havetta S: Elo Havetta, Lubor Dohnal K: Jozef Šimončič H: Slavoj Urban, Nina Divíšková, Jiří Sýkora, Dušan Blaškovič, Hana Slivková

Juhoslovenskú dedinku Babindol náhle zasiahne príchod vlaku filmu – v  spojení s  ním neskôr aj bradatého Pierra, Francúza, milujúceho život, ktorý sa rozhodne v dedine inscenovať zázrak. Prvý čiernobiely obraz vlaku z úvodných titulkov je pochopiteľne citáciou Príchodu vlaku do stanice La Ciotat bratov Lumièrovcov (1897). Po tomto úvode tak môže začať samotný film – farebný sled výjavov zo života obce, ktorá sa pripravuje na každoročný jarmok. Slávnosť v  botanickej záhrade upozorňuje na dôležitosť hry aj špecifického štruktúrovania času, keď obyvatelia dedinky na chvíľu zabúdajú na vážnosť svojho každodenného života. Dochádza k  stretnutiam rôznych vrstiev spoločnosti a melancholickí milenci na chvíľu zabúdajú na svoje večné spory medzi potrebou usadenosti a potrebou voľnosti. Hoci je dej filmu koncentrovaný do uzavretej, od sveta izolovanej osady, práve úvodný obraz vlaku sugeruje dôležitosť občasného otvárania sa svetu.

Ja milujem, ty miluješ

Československo * 1980 * 96‘ slov. s angl. tit.

R: Dušan Hanák S: Dušan Hanák, Dušan Dušek K: Jozef Ort-Šnep, Alojz Hanúsek H: Roman Kłosowski, Iva Janžurová, Milan Jelić, Václav Babka, Milada Ježková

Hanákove dielo je nielen ojedinelým umeleckým počinom skladajúcim hold poetike novej vlny v dobe, ktorá jej nepriala. I v umeleckej štylizácii hraného filmu ho môžeme považovať za autentický dokument z malomestskej slovenskej stanice za normalizácie. Tragikomédia o  dvoch poštových vlakároch – nenapraviteľných alkoholikoch – vzdáva hold ich pábiteľskému svojrázu s humorom i so súcitom, bez falošnej sociálnej rétoriky. Film odkrýva masku socialistickej spoločnosti, ktorej odpudivá, no pravdivá tvár má napriek tomu punc osobitej krásy.

 

Partner podujatia: Slovenský filmový ústav

Video pozvánka:

Svadba from Salónik on Vimeo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s