Welcome to Slovakia

…cesta je dlhý rad miest postavených blízko vedľa seba… 10. apríl 2015 18.00 (Projekcia a prezentácia, Salónik)

Daniela Krajčová, kurátor Ján Kralovič

“To co mě zraní, vymazávám ze svých map. Místa, na kterých jsem klopýtla, spadla, kde mě někdo uhodil, ťal do živého, kde to zabolelo, na nich přestala existovat. Tímto způsobem jsem už vymazala několik velkých měst a jednu provinci. Možná se mi jednou stane, že vymažu celou zemi. Mapy to přijímají s porozuměním; stýská se jim po bílých místech, je to jejich šťastné dětsví.” (Olga Tokarczuková: Běguni)

DSC_3452

Výtvarný workshop pod vedením umelkyne Daniely Krajčovej je zameraný na prepojenie, kontakt väčšinovej spoločnosti so skupinou utečencov dočasne umiestnených v pobytovom tábore v Rohovciach. Dôležitosť komunikačnej výpovede prostredníctvom tvorby je stimulovaná a motivovaná prostredníctvom variabilných výtvarných aktivít, ktorým sa Daniela s utečencami dlhodobo venuje. Workshopu na hlavnej železničnej stanici predchádzajú diskusie o motíve cesty, premiestňovania, opustenia domova. Téma je úzko prepojená s charakterom miesta – stanice ako lokality odchodu, cieľa alebo prestupu. Tematizuje motív prechádzania, nestability, ale aj hľadania, nachádzania vlastnej cesty. Koncepcia je založená na vytváraní dvoch subjektívnych máp umiestnených na nástenkách na Hlavnej bratislavskej stanici. Utečenci – autori budú zakresľovať svoje vlastné cestovateľské skúsenosti, spomienky, plány a túžby. Pravidlá zakresľovania do mapy vychádzajú z pravidiel gramatiky slovenského jazyka, napr. použitia modálnych slovies (chcieť, mať, musieť, môcť ai), stupňovania prísloviek podľa farebných odtieňov na mape).

Cieľom workshopu je vytvoriť priestor pre aktivizáciu, kreativitu ale aj sociálny kontakt, vypĺňanie sociálnych medzier, ktoré sú často prítomné vo vzťahu k menšinovým skupinám. Je teda možnosťou “pristúpenia” bližšie a hlbšiemu porozumeniu. Dôležité je samotné miesto, kde a pre koho práca vzniká. V priestoroch SALÓNIKA bude následne prezentácia priebehu a výsledku workshopu v podobe krátkeho filmu, fotografických záberov a diskusie.

Zároveň bude prezentácia prepojená a kontextualizovaná projekciou videí, ktoré vytvorila Daniela počas mnohých návštev a workshopov v utečeneckom tábore v Rohovciach. Daniela Krajčová sa vo svojej tvorbe dlhodobo venuje participačným aktivitám zameraným predovšetkým na minoritné či diskriminované skupiny obyvateľstva. Okrem pravidelnej práce s utečencami bola dlhodobým záujmom jej výskumu problematika odsunu židovského obyvateľstva v slovenských mestách. Záujem o sociálne témy transformuje do kresby, videí, animácie a maľby. S výtvarníkom Otom Hudecom založila projekt zameraný na výtvarné aktivity v rómskych komunitách – projekt Karavan.

DSC_3484

DSC_3554

Foto: Lucia Mandincová

viac TU

Report: 9múz, Pavol Kopinec

Symbolicky počas prezentácie na peróne prešli dva vlaky. Jeden nákladný a jeden rýchlik. Nákladný vlak len zapískal a išiel si stanicou ďalej. V tom momente si človek uvedomí, aké to asi musí byť v takomto nákladnom vlaku a tajne prechádzať cez štáty, hranice a mestá, ktoré sú len tranzitom.

VIAC TU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s