Bol som dlho preč

19. máj 2015 o 19:00 rese arch sa po troch rokoch vracia s diskusiou rese talk, s názvom Bol som dlho preč. Pozvaní hostia budú s moderátorom Jánom Perneckým a publikom hovoriť o tom, aké témy dokáže otvárať súčasná a budúca slovenská a česká architektúra, aké boli spoločenské, kultúrne a historické kontexty minulých a dnešných tém, aké sú mechanizmy vzniku a spracovania agendy v tvorbe jednotlivcov, skupín a generácií. Akcia sa koná v rámci festivalu Multiplace

wfoto_FLESh_Rasto_Prochazka_DSC_1970

Jakub Kopec, 4AM Brno

Benjamín Brádňanský, VŠVU Bratislava

Martin Uhrík, FA STU Bratislava

Imro Vaško, VŠUP Praha

upútavka:

otázky do diskusie zostavil Ján Pernecký:

Úvod (small talk) Čo je nové, odkedy sme sa nevideli?

20. storočie (a pred ním) Existovali v slovenskej/českej/československej architektúre spoločné javy? Je možné vysledovať orientáciu na spoločnú tému u viacerých architektov? Tvorili sa programové skupiny lokalizované geograficky? Boli lokálne, regionálne, národné, štátne, blokové? Patrili/hlásili sa slovenskí/českí/československí architekti k medzinárodným hnutiam? Ako interpretovali/ako sa prejavovali témy týchto hnutí v ich tvorbe? Ako ovplyvnili tieto hnutia? Je možné vysledovať autorskú tematickú agendu u architektov – jednotlivcov? Skupinové alebo individuálne tematické agendy – čo ich motivovalo, ako sa formulovali, ako sa manifestovali, ako sa uplatňovali? Čo boli tieto témy v minulosti? Ako vznik a prežívanie tém ovplyvnili školy, spolky, štátne inštitúcie, súkromní investori (90. roky), legislatíva a politika?

Kritika architektúry a jej témy. 21. storočie (po súčasnosť) Je možné sledovať spoločné znaky v tvorbe súčasných architektov? Sú v slovenskom a českom priestore tvoriaci architekti s vedome formulovanou agendou? Sú v slovenskom a českom priestore školy s vedome formulovanou agendou? Sú alternatívne aktivity architektov (umelecké, aktivistické, publicistické a pod.) prejavom programového posunu profesie? Čo sú súčasné, dobre formulované a vedomé témy architektúry na Slovensku a v Čechách? Kto sú nositelia týchto tém a ako ich manifestujú? Odkiaľ prichádzajú témy? Aký je geografický a historický kontext týchto tém? Prečo vznikajú alebo nevznikajú spoločné alebo autorské témy? Aký je vzťah a kontakt aktuálnych slovenských a českých tém v európskom a svetovom kontexte? Je možné sledovať spoločnú tému vo viacerých dielach jedného slovenského/českého architekta? Ide o vedomé opakované spracovávanie a vyčerpávanie témy? Aké sú vaše témy?Ako ich formulujete, manifestujete, uplatňujete? Komu ich adresujete? Budúcnosť (a čo by ste si želali) Aké témy majú tendenciu vzniknúť zo súčasného slovenského/českého architektonického/umeleckého/spoločenského kontextu? Ako budú tieto témy relevantné v medzinárodnom kontexte? Aké témy si želáte spracovávať a aké si želáte sledovať u iných?

wfoto_FLESh_Rasto_Prochazka_DSC_1781

wfoto_FLESh_Rasto_Prochazka_DSC_1903

viac fotiek TU

Foto Lucia Mandincová, Rasťo Procházka

Záznam:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s