A v júli nič, Nič na Pohode

Nosiť drevo do lesa? Ak do prostredia, nasýteného audiovizuálnymi dojmami, prinesieme ďalšie umenie, všimne si to vôbec niekto?

Ak je jedným z cieľov umenia rozšíriť recipientom pole vnímania, treba sa sústrediť na samotný proces vnímania. Ako umožniť človeku zážitok z vnímania umenia? Umenie môžeme vnímať len do tej miery, kam nás pustí naše telo, hovorí metóda svetoznámej perfomerky Mariny Abramović.

Na Pohodu prinášame NIČ. V dnešnej informačne a vizuálne presýtenej dobe, zrýchlenom tempe a neschopnosti, či neochote človeka spomaliť a pobudnúť sám so sebou, je toto NIČ jedinečnou príležitosťou zastať a venovať čas sám sebe.

čítajte viac na: https://nicnapohode.wordpress.com/

aj letne Salónne kuloáre sú oničom

11694297_10206111153931858_1410332423_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s