MISBEHAVED

12. december 2015 o 19.40

Salónik na cestách: výstava je súčasťou konferencie rese arch MEETUP 2015

misbEhAVed

výstava generatívneho šperku vytvoreného metódou parametrického dizajnu (Matej Hoppan, Tomáš Tholt, Ján Pernecký)

5

Matej Hoppan, prsteň tsucs1, generatívny dizajn, 3D Tlač / Sintering, nehrdzavejúca oceľ

Kolekcia digitálne navrhovaných a fabrikovaných šperkov stavia na myšlienke procesuálnosti a emergentnosti. Dizajn je generovaný autorskými algoritmami, simulujúcimi správanie komplexných systémov vo virtuálnom prostredí. Výsledkom takéhoto procesu je unikátny dizajn, ktorý nie je možné navrhnúť ani vyprodukovať konvenčnými analógovými postupmi. Názov výstavy je zámerne ponechaný v anglickom jazyku, komunikačnom jazyku tohto segmentu dizajnérskej tvorby, a vyjadruje podstatu procesu tvorby, algoritmov, ktoré “neposlúchajú” na tradičné príkazy. Médium šperku je zvolené ako prirodzené a priame vtelenie takýchto postupov, ktoré Ján Pernecký dlhodobo spracováva v teórii, architektúre a v umení najnovších médií. Výsledný dizajn nerezignuje na šperk ako cieľ tvorivého procesu, experimentuje však s jeho tradičnou formou, prekračuje konvencie, otvára otázky vzťahu dizajnu a ľudského tela a posúva prax jeho návrhu a výroby.

Proces tvorby kolekcie šperkov pozostáva z niekoľkých fáz. Výstava je jedným z vyústení procesu tvorby, formálne zastrešenej tiež projektom s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Predkladateľ projektu Ján Pernecký si k spolupráci na projekte prizval skupinu mladých slovenských autorov: Andreu Leitmannovú, Danicu Pištekovú, Mateja Hoppana a Tomáša Tholta. V prvej fáze prebehol dizajn šperkov ako virtuálnych objektov s použitím vlastných algoritmov simulujúcich komplexné javy v kreatívnom programovacom nástroji Grasshopper. Dizajn širokej kolekcie šperkov je výsledkom simulácie spolupôsobenia mnohých aktérov (virtuálnych aj personálnych), ich správaní a emergentných situácií. Takto vzniknuté formy je zložité predvídať, zjavujú sa v procese návrhu a sú záznamom tvorivého procesu.

8

M.Hoppan, mamilla tsucs1, generatívny dizajn, 3D Tlač / Sintering, nehrdzavejúca oceľ

Kolekcie šperkov budú pozostávať z viacerých kusov šperkov rôznych veľkostí (detailný šperk, šperk na telo, šperk na odev). Ambíciou je vytvárať nové ekvivalenty tradičného šperku a experimentovať s formou tradičného šperku, vytvárať hybridy a nové aplikácie šperku. Na základe vyhodnotenia kvalít a potenciálov virtuálnych modelov boli vybrané šperky, ktoré sa materializujú technológiou 3D tlače z kovu.

Výstupom projektu budú šperky, demonštrujúce nie len spoluprácu mladých autorov, ale aj spôsob uvažovania o tvorivom procese a možnostiach jeho uplatnenia v rôznych umeleckých disciplínach. Súčasťou kolekcie však sú aj šperky, ktoré zostanú iba vo virtuálnej doméne, ich dokumentácia a ideové východiská. Všetky tieto výstupy budú prezentované na výstave s ašpiráciou vystavovať ďalej v širšom medzinárodnom kontexte.

2

Tomáš Tholt, náramok 18507, generatívny dizajn, 3D Tlač / Sintering, nehrdzavejúca oceľ

miesto konania:

EKOIUVENTA
Mičurín
Búdková cesta 2
811 04 Bratislava, Slovakia

J.Pernecky, prsten boid, generativny dizajn, 3D tlac nerez ocel

Ján Pernecký, prsteň boid, generativny dizajn, 3D Tlač/ Sintering, nehrdzavejúca oceľ

Prečítajte si tiež rozhovor s Jánom Perneckým

Digitálne do reálneho:

w_foto_FLESh_Rasto_Prochazka_DSC_2707

IMG_8670

IMG_8657

IMG_8741

w_foto_FLESh_Rasto_Prochazka_DSC_2594

Foto: Rasťo Procházka, Viliam Zajíček

Fotogaléria

report: https://dennikn.sk/blog/micurinske-krizenie/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s