/// SK/AT, proces – výstava

30. november 2015 o 17:00 v čakárni

Podujatie /// je voľným pokračovaním projektu – procesu SK/AT, ktorý reflektuje aktuálny stav hranice medzi Rakúskom a Slovenskom a jeho vnímanie. Témou viacerých performance, do ktorých sa môžu zapojiť návštevníci, bude mobilita a jej obmedzenia.

výtvarníci: Beba Fink, Tereza Kopecká, Lucia Sivčáková, Siegmund Skalar
kurátorka: Martina Šimkovičová

Projekt je spoluprácou voľných výtvarníkov a študentov výtvarného umenia (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akademie der bildenden Künste Wien).

sk-at-blog.com
www.facebook.com/skatproject

projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj

ďakujeme: VŠVU, come-on Kulturvernetzung Niederösterreich

///

Die Veranstaltung /// ist eine freie Fortsetzung des Projektes/Prozesses SK/AT, welches den aktuellen Stand der Grenze zwischen Österreich und Slowakei und seine Wahrnehmung reflektiert. Das verbindende Thema von mehreren Performance, an welchen die Besucher selber aktiv teilnehmen können, ist Mobilität und derer Beschränkungen.

KünstlerInnen: Beba Fink, Tereza Kopecká, Lucia Sivčáková, Siegmund Skalar,
Kuratorin: Martina Šimkovičová

Das Projekt ist eine freie Kooperation von Künstler und Studierenden von bildender Kunst (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akademie der bildenden Künste Wien).

DSC_2312

V čakárni prebehlo krátke predstavenie projektu a jednotlivých umeleckých zámerov. Nečakané interakcie s cestujúcou verejnosťou boli inšpiratívne pre obe strany. Počas nášho pobytu v čakárni ako aj v staničnej hale a na nástupištiach sme mali možnosť pozorovať zmeny v štruktúre a počtoch akýchsi dočasných skupín, ktoré vznikali jednak v čakárni a tiež dole v staničnej hale pod tabuľami s oznamom o odchodoch vlakov. Z jednej takejto “náhodnej” skupiny občanov sme vytvorili na pár minút zdanlivo sústredené a pozorné auditórium vernisážového prejavu.

DSC_2385

Následne skupina performerov rozmiestňovala cestujúcim do cesty drobné prekážky s cieľom skúmať ich hranice. Akcia prebehla veľmi subtílne, až skryto. Nenahnevali sa, neurazili sa, prišli, porozprávali sa… Ďalšou výzvou bude zostať dlhšie.

DSC_2513

Foto: Lucia Mancincová, viac TU

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s