Kreatívne ráno

Salonik2016ProjeCreative Mornings Bratislava na tému ETHICS s predsedníčkou o.z. Odyseus Ivetou Chovancovou

V piatok 26. februára 2016 ráno o 8.30 v Salóniku na Hlavnej stanici

Iveta Chovancová rada venuje svoju energiu téme zmysluplného zapájania ľudí z ohrozených komunít. Začínala v Odyseu ako terénna sociálna pracovníčka. K Hlavnej stanici má špecifický vzťah, keďže tam ešte pred pár rokmi kedysi mávali „terén“ a ten dodnes patrí medzi jej najobľúbenejšie pracovné činnosti. Dozviete sa o tom, prečo ju napĺňa práca s ľuďmi na okraji a viac o projekte „Koniec násilia, čas na práva“, zameranom na minimalizáciu násilia na ženách pracujúcich v pouličnom sex-biznise. Pripravili sme pre Vás aj čosi navyše: Portréty týchto žien nafotila autorka Ester Erdelyi a Vy ich uvidíte špeciálne počas Creative Mornings. (cover foto: Ester Erdelyi)

Vstup je voľný, avšak nevyhnutná je registrácia. Spustíme ju v pondelok 22. februára

na stránke https://creativemornings.com/talks/iveta-chovancova.

Iveta vyštudovala liečebnú pedagogiku a psychológiu. Počas školy sa venovala práci s mladými ľuďmi s poruchami učenia a osobnej asistencii, ešte predtým dobrovoľníctvu v multikultúrnych tímoch v zahraničí a voľnočasovým aktivitám so seniormi. Obľúbila si kvalitatívny výskum, ktorému sa venovala v témach HIV, agency (schopnosť konať) a sex-biznis. Aktívne zastupuje región strednej Európy v Euroasian Harm Reduction Network a je súčasťou poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť HIV.

O.z. Odyseus už 19-ty rok pomáha zachovávať ľudské práva a skvalitňovať život ohrozených komunít, najmä osôb užívajúcich drogy, pracujúcich v sex-biznise, detí a mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám a informáciám. Členovia združenia vykonávajú terénnu sociálnu prácu, zastupujú záujmy členov ohrozených komunít a podporujú ich k svojpomoci, informovanosti a  vzdelávaniu, a sprostredkovávajú ich kontakt s majoritnou spoločnosťou.

Viac o o.z. Odyseus: http://www.odyseus.org/

__________________________________________________

Creative Mornings – inšpiratívne ranné prednášky spojené s diskusiami, sa aktuálne konajú v 87- mich mestách v 30 -tich krajinách sveta. Spolu už predstavili viac ako 44 000 zaujímavých ľudí z rôznych oblastí. Návštevníci majú možnosť spoznať kreatívnych ľudí a nadviazať zaujímavé spolupráce – či už s ľuďmi z Creative Mornings Bratislava, alebo z iných miest a krajín prostredníctvom oficiálnej webstránky http://www.creativemornings.com.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s