Priečne priečnou osou

Architektonická prechádzka: Martin Zaiček

Začiatok: 16. apríl 10.00 pred Salónikom, Nám.Franza Liszta 1

Prechádzka Priečne priečnou osou voľne nadväzuje na marcovú prechádzku Bratislavou okolo roku 1940. Tentokrát sa však ťažisko nášho záujmu posunie do II. polovice 20. storočia, kedy v období socializmu vznikali nemenej veľkolepé plány na prestavbu hlavného mesta. Priečna os je koncept, ktorý sa objavil v územných plánoch už v 30. rokoch 20. storočia. Po roku 1963 dostával postupne tento plán konkrétnu podobu. Budova obrátenej pyramídy slovenského rozhlasu alebo nová budova SND sú monumentami novej výkladnej skrine Bratislavy – nového mestského bulváru. Urbanisticky osamotené objekty národných inštitúcii spája predstava jednej ulice, tú 16.04 spolu s architektom Martinom Zaičkom absolvujeme tak ako si to urbanisti a architekti vysnívali – pešo od Hlavnej stanice smerom k divadlu pri Dunaji.

 

foto: Štefan Svetko, centrum Starohorská 70. roky 20. st., archív: ÚSTARCH SAV

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s