Procházka na Filiálku

Architektonická prechádzka: Peter Žalman a Peter Procházka

Začiatok: 21. máj 10.00 pred Salónikom, Nám.Franza Liszta 1

Po dvoch úspešných salónnych vzdelávacích prechádzkach v réžii Martina Zaička prichádza do tretice rozprávanie o Bratislave, ako ju vidia naši otcovia a aká bola za ich čias.

Peter Procházka (1952)

Fotografuje od roku 1968. Pracoval na železnici ako výhybkár signalista, na stanici Bratislava – Filiálka, ako asistent kamery v televízii, od roku 1998 je na voľnej nohe. Mal výstavy na Slovensku, v Berlíne a Stuttgarte. Vydal knihu V klub. V roku 2015 získal cenu Slovak Press Photo za celoživotné dielo. Syn Rasťo pôsobí v Salóniku ako fotograf a výhybkár.

Peter Žalman (1953)

Od skončenia štúdia na STU sa živí ako architekt, navrhol desiatky rodinných domov, rekonštrukcií budov, galériu, pamätník holokaustu, navrhy zón priemyselných areálov, zúčastnil sa vyče 20 urbanistických a architektonických súťaží, publikoval desiatky článkov, niekoľko dielov Architektonického atlasu Bratislavy a 10 rokov pedagogicky pôsobil na FA STU. Venuje sa tiež mapovaniu premeny priemyselných areálov, bol iniciátorom zapísania Jurkovičovej teplárne do zoznamu pamiatok a podieľal sa na  tvorbe konceptu územného plánu zóny Cvernovka. Dcéra Zuzana je v Salóniku kurátorkou a hýbateľkou.

Územie bývalej stanice Bratislava – Filiálka sa nachádza v bezprostrednej blízkosti centra mesta a je horúco diskutovanou lokalitou:

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/doprava/potrebu-stanice-filialka-preukaze-az-studia-realizovatelnosti.html?page_id=336267

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/383385-bratislava-je-plna-schatranych-miest-filialka-je-vraj-najhorsia/

V rámci našej prechádzky sa oboznámime so železničnou históriou a dáme ju do kontextu posledných urbanistických vízií.

Foto: Peter Procházka

Signalista prehadzovanie vyhybiek 1987 m31610039

Signalista, prehadzovanie výhybiek, 1987

1974 Julius Földes signalista ©Peter Prochazka  011 28330029

Julius Földes signalista, 1974

008 Vykl rampa Moskvic vykladka z vagonov 1973 ©Foto Peter Prochazka v

Vykladacia rampa, 1973

h3.ž.sieťh3.ž.sieť-page-001

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s