Omar a Božena

Sprievodkyňa Božena po ťažkých životných peripetiách stretáva na Hlavnej stanici kurátora Omara. V komplikovanej sociálnej situácii sa rozhodne prilepšiť si k sprievodcovskému platu ako herečka.

Online video relácia Omar a Božena je voľným nasledovníkom Hore bez, s novou postavičkou Boženy (sprievodkyne, z ktorej sa vhodnou výchovou stane sprievodkyňa umením) príbeh voľne nadväzujúci na sériu propagačných videí na umelecké akcie projektu Salónik

Za rozbehnutím a koncepciou popularizačno-náučnej relácie o výtvarnom umení s názvom Omar a Božena, stojí trojica kurátorov Lýdia Pribišová (Flash Art Czech and Slovak Edition), Omar Mirza (Nitrianska galéria) a Zuzana Duchová (Salónik) a Peter Višňovský. Tvorcovia sa zhodli na spoločnej vízii, ktorou je propagovať slovenské vizuálne umenie formou krátkych videí a zároveň posunúť formát jednoduchej reportáže z akcií do formy umeleckej audiovizuálnej výpovede samej osebe.

Relácia nadväzuje na populárny formát Hore bez, ktorý vznikal pre tv.sme do roku 2014 vo viere, že vizuálne umenie nie je len o farebných machuliach a len pre hŕstku ľudí. Hŕstka tvorcov sa rozrastie o postavu obyčajnej železničiarky, sprievodkyne Boženy, ktorá pri stretnutiach s kurátorom Omarom prehodí výhybku a začne sa zaujímať o súčasné umenie. Sprievodcovia vizuálnym umením vyrazia na cesty poznania.

“Som nesmierne rád, že pôrod sa podaril a že tento projekt uzrie svetlo sveta,” vyznal sa vo svojej spovedi jeden z otcov relácie Omar Mirza. “Takurčiteee,” dodal jeho dlhoročný partner Višňovský, tvorcovia pôvodnej relácie Hore bez.

“Zámerom je rozšíriť pôsobenie umeleckého časopisu Flash Art aj na iné médiá a zaujímavým spôsobom komentovať a zaznamenávať kultúrne dianie v regióne,” uviedla Lýdia Pribišová, šéfredaktorka odborného časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition. “Pristúpili?” zaujímala sa Zuzana Duchová, kurátorka projektu Salónik popri každodennom hackovaní každodennosti.

Flash Art Czech & Slovak Edition je jediným domácim časopisom integrujúcim českú a slovenskú umeleckú vizuálnu scénu. Jeho hlavným poslaním je prinášať domácemu publiku prehlaď aktuálnych informácii o svetovom, českom a slovenskom umeleckom dianí. Systematicky sa snaží podporovať rozvoj kritického a teoretického myslenia o súčasnom umení i permanentnú informačnú výmenu českého a slovenského výtvarného diania s medzinárodnou umeleckou scénou. Flash Art Czech & Slovak Edition je realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultury a Státního fondu České republiky.

Lýdia Pribišová – koncept, ko-produkcia

Omar Mirza – art director, moderátor, scenár, dramaturgia

Zuzana Duchová – moderátorka, scenár, dramaturgia

Juraj Starovecký – réžia, kamera

Samuel Škubla – zvuk

Anton Kajan – strih

Noemi Chapay, Ivana Drobná – produkcia

Michal Burza – producent

vju.sk

web

facebook

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s