Magič of the Music and Design

Výstava, kolokvium, koncert

6. december 2016, o 18.00

Autori: Matej Hoppan, Ján Pernecký, Tomáš Tholt, Pavol Prekop, Slávo Krekovič

Kurátorka: Zuzana Duchová

Texty: Omar Mirza, Zuzana Duchová

Foto: Radka Šišuláková, Juraj Starovecký, Marie Kukulová

Princíp generatívnosti v umeleckej tvorbe má veľa podôb. Magič of the Music and Design dáva do spoločného kontextu tvorbu “digitálnych architektov”, umeleckého šperkára a hudobníka a soundartistu. Vzdelávaco-prezentačno-posluchový večer objasní návštevníkovi podobné tvorivé procesy v niekoľkých príkladoch iných médií.

18.00 Otvorenie, vernisáž

18.15 prednášky: Ján Pernecký, Slávo Krekovič, Pavol Prekop

20.00 koncert: Slávo Krekovič

MisbEhAVed je dizajnový projekt trojice autorov Mateja Hoppana, Jána Perneckého a Tomáša Tholta. Výsledkom a výstupom boli tri autorské kolekcie šperkov vytvorené so silným dôrazom na generatívny návrhový proces. Pri takomto spôsobe tvorby nie je výsledný objekt navrhovaný priamo, ale vzniká na základe vopred definovaných pravidiel ako priebeh simulácie v čase. Názov projektu bol zámerne ponechaný v angličtine, komunikačnom jazyku tohto segmentu dizajnérskej tvorby, a vyjadruje podstatu procesu tvorby, algoritmov, ktoré neposlúchajú” len príkazy tvorcu, ale niekedy si robia čo chcú samé (nielen v zmysle, že trucujú, ale skutočne vedia, čo chcú). Ide o slovnú hračku so správaním, ktoré ktoré je v tomto prípade generatívnym princípom a jeho nepredvídateľnosťou. Možno je to aj o tom, že my, ako samozvaní šperkári sme neukáznení nespratníci,” uviedol Pernecký. Médium šperku je zvolené ako prirodzené a priame vtelenie takýchto postupov, ktoré Ján Pernecký dlhodobo spracováva v teórii, architektúre a v umení najnovších médií. Všetci traja autori sú vzdelaním architekti, túto disciplínu však často prekračujú aj smerom k produktovému dizajnu, programovaniu, či voľnému umeniu. Výsledným produktom tohto procesu je funkčný šperk, mohli by ním však byť aj iné formy – domy, odevy, či objekty. Forma šperku bola zvolená pre jej praktickú realizovateľnosť a skromnú mierku.

Bleskové šperky sú šperky, ktoré sa zakopú do zeme a udrie do nich blesk. Zlato, striebro, ušľachtilé kovy a drahé kamene, prípadne iné veci, ktorým pripisujeme extra hodnotu, splynú v zlomku sekundy do fantastických tvarov. Vďaka ohromnej tavnej sile blesku. Bleskový znamená veľmi rýchly, krátko trvajúci. Blesk je nevyspytateľný, nespútaný, živelný. Blesk tak ľahko nechytíš. Šperky sú naopak trvácnou hodnotou, statickou ozdobou, symbolom spoločenského statusu. Bleskové šperky sú metaforou dnešnej „instantnej“ spoločnosti a našej veľkej potreby mať všetko (najmä veľký dom, drahé auto a iné „šperky“) rýchlo a hneď, lebo zajtra je už neskoro! A našej snahy mať všetko pekne pod kontrolou, nič nenechať na náhodu. Dlhoročný teoretický i terénny výskum priviedol Pavla Prekopa až k vedcom z NASA, s ktorými komunikoval o možnostiach lovu bleskov pomocou rakiet či stratosférických balónov. Vedci sa síce so svojimi skúsenosťami odmietali podeliť, no Pavol sa nenechal odradiť a v romanticko-utopickej snahe pokračoval ďalej s vlastnými, podomácky skonštruovanými zariadeniami. Pavlov magnum opus zahŕňa audio, film, objekty a inštaláciu. Skutočné bleskové šperky v ňom však nenájdete. Tie totiž vznikajú iba v imaginácii diváka na základe indícií nachádzajúcich sa v jednotlivých dielach. Absencia ligotavého produktu v tomto prípade vedie k oveľa intenzívnejšej komunikácii umelca s divákom, ktorý sa de facto stáva (spolu)tvorcom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s