KATALÓG

Čo všetko sa dialo v Salóniku od roku 2014 dodnes na 64 stranách!

Objednávajte na známej adrese: salonik@rese-arch.org

Redakcia: Zuzana Duchová

Autori textov a fotografií: Zuzana Duchová, Zuzana Ivašková, Denisa Vološčuková, Matej Benčík, Peter Žalman, Nina Turčanová, Martin Zaiček, Terézia Grešková, Rasťo Procházka, Lucia Mandincová, Peter Procházka, Anton Kajan, Maja Jagielska, Andrea Kalinová, Vera Kiselová, Omar Mirza, Juraj Starovecký, Marie Kukulová, Radka Šišuláková

Dizajn, layout: Mária Čorejová

Preklad: Claire Sharples

Redakcia, jazykové korektúry: Anna Žideková

Písmo Doko: Ondrej Jób, Utrd

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Ars Bratislavensis

Poďakovanie: ŽSR, Slovenský filmový ústav, Asociácia slovenských filmových klubov

salonik_katalog_1-2

salonik_katalog_8

salonik_katalog_31

salonik_katalog_42

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s