Been There Together

Projekt Been There Together Niny Mikuškovej podnecuje hráčov, aby vnímali svoje okolie a nebáli sa komunikovať.

Ulice miest sú plné ľudí sklonených nad mobilné telefóny. Sú pohrúžení do svojich súkromných svetov, nevnímajú okolie. Znižuje sa ich schopnosť všímať si, čo sa okolo nich deje a v akom prostredí žijú. Do tejto situácie vstupuje hra Been There Together. Chce ľudí z virtuálnych bublín vrátiť späť do reality. Dosiahnuť, aby sa vo svojom prostredí necítili stiesnene a nemali fóbiu z ľudí okolo seba.

Cestou k tomu je balík kartičiek aj mobilná aplikácia, ktorá hráčovi predkladá otázky a podnety: Koľko jazykov počujete? Cítite sa na tomto mieste bezpečne? Vidíte niekoho s telesným postihnutím? Má jednoduchý prístup na toto miesto? Dajte kompliment staršiemu človeku. Nájdite niekoho, koho si budete môcť pridať ako priateľa na sociálnej sieti. Vymeňte si s niekým niečo.

Nina tvrdí, že úspech digitálnych hier tkvie v tom, že nám umožňujú vo virtuálnom prostredí niečo uskutočniť. V jej hre ide o to, aby sa ľudia nebáli urobiť niečo v realite.

Jej hra má tiež potenciál pomôcť trénovať sociálne zručnosti u mladých ľudí. Vo verzií #SMETUSPOLU prináša spôsob, ako žiakov zábavne viesť k aktívnemu občianstvu, osobnej angažovanosti, odvahe a empatii. Veľkou výhodou je adaptovateľnosť hry na rôzne témy a prostredia, čím dokáže reagovať na konkrétne potreby učiteľov/liek a žiakov/čiek. Namiesto toho, aby hra vťahovala do sveta virtuálnej reality, vracia pozornosť hráčov/čiek do situácie, v ktorej sa nachádzajú.

Nina vrámci svojho projektu zapája učiteľov/ľky stredných a základných škôl do pretvorenia hry do verzie #SMETUSPOLU zameranej na žiakov/čky vo veku 13-18 rokov. Spolu pracujú aj na vytvorení brožúry, s pomocou ktorej budú učitelia/ľky vedieť používať hru aj samostatne.

BEEN THERE TOGETHER workshop – Hlavná stanica Bratislava

31.5.- 3.6. pozývame na participatívny workshop výroby nového obsahu hry BEEN THERE TOGETHER, miesto-špecificky pre Hlavnú Stanicu v Bratislave.

// We invite you to a participatory workshop of the game BEEN THERE TOGETHER where we are going to develop a new site-specific content, that will react on the environment of Bratislava Train Station.

📅 Dátum a čas // Date and time : 31.5. – 3.6.2018, 10.00 – 18.00 // 10 AM – 6 PM
(31.5 začíname spoločným pohostením o 17:00, 1.-3.5 bude program 10:00-18:00 // 31.5. starting at 17:00 with collective dinner, 1.-3.6 – we will have programm 10AM – 6 PM)

🚩Miesto // Venue : Bratislava – Hlavná stanica, A4 – priestor súčasnej kultúry

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s