Dorota Sadovská: Doba plastová / Plastic Age

interaktívna performance s robotickými objektami Sadobot
Interactive Performance with Robotic Objects Sadobot

14. jún 2018 o 18.00 v Salóniku

/// English below///

Kurátorka / Curator: Zuzana Duchová
Technická podpora / Technical support: Kubriel (Jakub Pišek)
Video: Juraj Starovecký
Spolupráca /Cooperation: Ján Pernecký, Michal Kevický
Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia

Performance Doba plastová (Plastic Age) komentuje v baletno-trashovej estetike každodenný život a zameriava sa na predmety, ktoré nás obklopujú. Ukazuje veci prostredníctvom ich priesvitných obalov, ktoré naznačujú vrstvu absentujúcej fyzickej existencie. Dorota Sadovská predstaví svoje metaforické uvažovanie o “dobe plastovej” okolo nás v podobe pohyblivej zbierky plastových artefaktov. Návštevník bude môcť do deja večera zasahovať, keď prostredníctvom mobilnej aplikácie ovládne správanie niektorého z piatich robotov. Priehľadný plast ako potenciál prehliadania. Vzťah odpadu a umenia v ďalšom príbehu za maliarskym plátnom.

Dorota Sadovská je známa figurálnou maľbou a inštaláciami posúvajúcimi procesy či výsledky klasickej maľby. Rada balansuje na hranici významu svojej výpovede a istým spôsobom ju teší, keď v jednom jej postoji ktosi vidí genialitu, iný krásu, ďalší ošklivosť či provokáciu. Stereotypy ju bavia a hnevajú zároveň, najlepšie sa cíti V rozhraní, tak nazvala aj svoju doktorandskú prácu obhájenú v roku 2004. Usilovne hľadá balans medzi protikladmi, styčný bod stretov rozličností.
V roku 2015 vystavovala na prestížnom festivale Ars Electronica v Linzi, konkrétne svoje projekty Vivid Dresses a BoutiqueS Antishop. Inštalácia reagovala na tému festivalu – Post City – kde reflektovala výzvy súčasného a budúceho života v mestách, post-módu, post-umenie, post-mestskosť. Dnes v projekte s interaktívnymi robotickými objektami Sadobot ďalej rozvíja tieto dotyky so svetom mediálneho a interaktívneho umenia. Ich technickú časť zrealizoval multimediálny umelec Kubriel (Jakub Pišek). http://kubriel.servus.at

http://www.salonik.sk, http://www.sadovska.sk
viac z predošlej výstavy Doba plastová, 2017 / more about the previous exhibition Plastic Age, 2017:
http://www.sadovska.sk/newproject/2017_1.htm

https://vimeo.com/212563806

 

The performance Plastic Age comments everyday life and objects that surround us. Through transparent packages of things we imply the essence of their absent existence. Dorota Sadovská will present her metaphorical thinking about our age in a form of moving collection of plastic artefacts. They constitute a brand new world and in the same time make a statement about the ours.

Plastic elements are all around us, we meet them daily. Various tools made out of crudes belong to responsible approach to life and work. Surgeons as well as cleaning staff wear utility gloves. First touch of a newborn baby is performed through plastic. And after death, appropriate plastic bag waits prepared. We love and therefore protect ourselves and all we care about: against bacteria, parasites, invisible microbes and even own sperm. Out of the bowels of the earth we retrieved something, that affected our lives, even in the most intimate moments. In mythical world, the world of hell, powerlessness and potential threat was placed under the earth. And to us, the Plastic Age was born.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s