Nepoučiteľní?

Výstava inštalácií Aleša Vojtáška

29. november 2018 o 18.00 v Salóniku 

inšpirovaná daným priestorom, historickou skúsenosťou, okolitou náladou (hejtom), ale aj pravdou, polopravdou, hoaxom či lžou a tenkou hranicou, ktorá ich v dnešnej dobe rozdeľuje.

Komorný priestor prezidentského salónika svojou pompéznosťou zaváňa istým elitárstvom vyplývajucim prirodzene z jeho podstaty, poskytuje tak ideálny priestor na rozohranie fikcie, aktuálnej však dobou, miestom, náladou, ale aj možným naplnením. História je cyklická a aj krátke dejiny Slovenska su zvratov plné. Pomyselná línia vedie od demokracie cez fašizmus a socializmus k autoritárstvu, až naspať k demokracii. Tento rok si pripomíname sté výročie našej demokracie, aj napriek tomu akoby sa časť spoločnosti nepoučila, zacyklila. Totalita opustila karanténu a voľne poletuje v ovzduší. Mladé Slovensko akoby ešte nevyrástlo na dospelácku diskusiu, a tak sú preň niektoré historické témy tabu. Pubertálna revolta bez relevantných informácií, plná neopodstatneného vzdoru a detinského hnevu ešte nikdy nepriniesla nič dobré.

Inštalácia NEPOUČITEĽNÍ? je istým pokračovaním autorových predchádzajúcich projektov a uzatvára pomyselný triptych. Veľkolepý projekt DICK-TATORS, ostril na historický prehľad tyranov a nimi nastolených dikatúr. Outdoorovy projekt 1488 – FATAL ERROR priniesol okrem vhľadu na dejiny rasizmu či krajného nacionalizmu aj obraz dnešných dní (migrácia, integrácia, multikulturalizmus, globalizácia) a upozornil tak na historické paralely a z nich plynúce možné následky. Komorný projekt NEPOUČITEĽNÍ? po sonde do minulosti aj prítomnosti prináša pohľad do možnej budúcnosti „bohužiaľ nie zrovna lichotivý”.

Mediatéka – ide o inštaláciu pozostávajúcu z mixu mediálnych výstupov, a to televíznych, rozhlasových a novinových správ, prinášajúcich informáciu o výsledku prezidentskej voľby. Voľne inšpirované Orsonom Wellesom a jeho „Vojnou svetov”, ktorá má tento rok osemdesiate výročie. Táto rozhlasová hra je považovaná za jeden z prvých hoaxov. Hoaxy ako téma je v dobe mediálnej vojny a snáh o cenzúru internetu stále viac než doležitá. Zapojenie profesionálnych reportérov pridáva inštalácií na dȏveryhodnosti a umocňuje tak jej vyznenie.

Kopa zemiakov – ide o interaktívnu inštaláciu predstavujúcu personifikáciu slovenského národa vychádzajúcu z agrárnej podstaty krajiny. Kopa zemiakov nesúca znak neslobody ako pomyselny kríž s pečaťou na povrchu, avšak so zdravým jadrom.

Inžinier magister zemiak – ide o portrét predstavujúci možnosť krajne pravicovej voľby, ktorej výber je dnes jednou z reálnych možností. Oficiálny portrét či busta sú symbolom moci, postavenia a v prípade totality či diktatúry častokrát až modlou. Portrét nezobrazuje konkrétnu tvár, ale možný smer – svetonázor. Zobrazenie je zasadené do určitej historickej línie mapujúcej štátne -izmy na našom území.

Cenzúra – dielo predstavuje možný spoločensky a názorovo nevhodný objekt a jeho naslednú elimináciu. Cenzúra umenia, umenie v područí štátu či jednosmerný pohľad na kultúru, to všetko prináša totalita, takzvaná „pevná ruka”. Dielo odkazuje vo svojom vyznení práve na tento fenomén.

 

Výtvarník a fotograf Aleš Vojtášek sa venuje projektom reflektujúcim dobu. Sociálne skupiny, náboženstvo, shopoholizmus, konzum, matéria vs. duchovno, sloboda, integrácia, diktatúra… Okrem vizuálna ide vždy aj po koncepte. S jeho prácami ste sa mohli stretnúť okrem galérii a časopisov aj vo verejnom priestore či na festivaloch ako GRAPE, Uprising, Pohoda a fjúžn. Okrem Slovenska vystavoval aj v ČR, Poľsku, Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku, Holandsku, Španielsku, Portugalsku, Rusku, Mexiku a Kolumbii.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s