Nepoučiteľní?

Výstava inštalácií Aleša Vojtáška

29. november 2018 o 18.00 v Salóniku 

inšpirovaná priestorom, historickou skúsenosťou, okolitou náladou (hejtom), ale aj pravdou, polopravdou, hoaxom či lžou a tenkou hranicou, ktorá ich v dnešnej dobe rozdeľuje.

Genius loci prezidentského salónika sa autor rozhodol využiť, a tak jeho prirodzenou funkciou podčiarknuť vyznenie a váhu samotnej inštalácie.

Inštalácia NEPOUČITEĽNÍ? je istým pokračovaním autorových predchádzajúcich projektov a uzatvára pomyselný triptych. Veľkolepý projekt DICK-TATORS, ostril na historický prehľad tyranov a nimi nastolených dikatúr. Outdoorový projekt 1488 – FATAL ERROR priniesol okrem vhľadu na dejiny rasizmu či krajného nacionalizmu aj obraz dnešných dní (migrácia, integrácia, multikulturalizmus, globalizácia) a upozornil tak na historické paralely a z nich plynúce možné následky. Komorný projekt NEPOUČITEĽNÍ? po sonde do minulosti aj prítomnosti prináša pohľad do možnej budúcnosti „bohužiaľ nie zrovna lichotivý”.

Komorný priestor prezidentského salónika svojou pompéznosťou zaváňa istým elitárstvom vyplývajucim prirodzene z jeho podstaty, poskytuje tak ideálny priestor na rozohranie fikcie, aktuálnej však dobou, miestom, náladou, ale aj možným naplnením. História je cyklická a aj krátke dejiny Slovenska sú zvratov plné. Pomyselná línia vedie od demokracie cez fašizmus a socializmus k autoritárstvu, až naspať k demokracii. Tento rok si pripomíname sté výročie našej demokracie, aj napriek tomu akoby sa časť spoločnosti nepoučila, zacyklila. Totalita opustila karanténu a voľne poletuje v ovzduší. Mladé Slovensko ešte nevyrástlo na dospelácku diskusiu, a tak sú preň niektoré historické témy tabu. Pubertálna revolta bez relevantných informácií, plná neopodstatneného vzdoru a detinského hnevu ešte nikdy nepriniesla nič dobré.

Mediatéka – ide o inštaláciu pozostávajúcu z mixu mediálnych výstupov, a to televíznych, rozhlasových a novinových správ, prinášajúcich informáciu o výsledku prezidentskej voľby. Istá forma hoaxu – fikcie. Autor sa inšpiroval Orsonom Wellesom a jeho „Vojnou svetov”, ktorá má tento rok osemdesiate výročie. Táto rozhlasová hra je považovaná za jeden z prvých hoaxov. Hoaxy ako téma je v dobe mediálnej vojny a snáh o cenzúru internetu stále viac než dôležitá. Zapojenie profesionálnych reportérov pridáva inštalácií na dȏveryhodnosti a umocňuje tak jej vyznenie.

Kopa zemiakov – ide o interaktívnu inštaláciu predstavujúcu personifikáciu slovenského národa vychádzajúcu z agrárnej podstaty krajiny. Kopa zemiakov nesúca znak neslobody ako kríž s pečaťou na povrchu, avšak so zdravým jadrom.

Inžinier magister zemiak – ide o portrét predstavujúci možnosť krajne pravicovej voľby, ktorej výber je dnes jednou z reálnych možností. Oficiálny portrét či busta sú istým symbolom moci, postavenia a v prípade totality či diktatúry častokrát až godizovanou modlou. Portrét nezobrazuje konkrétnu tvár, ale možný smer – svetonázor. Zobrazenie je zasadené do akejsi historickej línie mapujúcej štátne -izmy na našom území.

Cenzúra – dielo predstavuje spoločenský a názorovo nevhodný objekt a jeho následnú elimináciu. Cenzúra umenia, umenie v područí štátu či jednosmerný pohľad na kultúru, to všetko prináša totalita, takzvaná „pevná ruka”. Dielo odkazuje vo svojom vyznení práve na tento fenomén.

Výtvarník a fotograf Aleš Vojtášek sa venuje projektom reflektujúcim dobu. Sociálne skupiny, náboženstvo, shopoholizmus, konzum, matéria vs. duchovno, sloboda, integrácia, diktatúra… Okrem vizuálna ide vždy aj po koncepte. S jeho prácami ste sa mohli stretnúť okrem galérii a časopisov aj vo verejnom priestore či na festivaloch ako GRAPE, Uprising, Pohoda a [fjúžn]. Okrem Slovenska prezentoval svoju tvorbu aj v ČR, Poľsku, Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku, Holandsku, Španielsku, Portugalsku, Rusku, Mexiku a Kolumbii.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Mediálny partner: RTVS, Rádio FM, Refresher

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s