PRIESTOR

Prezidentský, alebo vládny salónik je súčasťou železničnej stanice takmer 100 rokov, kedy sa Bratislava stala miestom sídla vládnych úradov. Je veľmi pravdepodobné, že luxusná čakáreň tu existovala už za monarchie (buď od čias prvej stanice architekta Feiglera z prvej polovice 70. rokov 19. storočia, alebo od čias Pfaffovej prestavby začiatkom 20. stor.). Vládny salónik nie je v pôvodnej podobe, keďže pomerne rozsiahla prestavba hlavnej stanice sa uskutočnila na konci 30. rokov 20. stor. Zmienka o terajšom salóniku je z 18.1.1972, kedy bol využitý pri príležitosti príchodu pracovníkov federálnej vlády z Prahy vlakom Ex 158 „Istropolitan“. Ďalší stavebný zásah sa uskutočnil na konci 80. rokov 20. stor., kedy stanica dostala dnešnú podobu. Vládny salónik bol na súčasný stav zrekonštruovaný v roku 1998 (18.8.1998 bol slávnostne otvorený). Pôvodná jedna miestnosť bola rozšírená o 2 kancelárie vlakových čiat a dve miestnosti reštaurácie. Tieto priestory sa využili na vybudovanie sociálnych zariadení, miestnosti pre doprovodný personál a kuchynku. Staničná budova nie je pamiatkovo chránená, preto ani nie je potrebný pamiatkársky dohľad pri jej eventuálnych stavebných úpravách. Pri ďalšej rekonštrukcii sa s rekonštrukciou salónika neráta.

2014-06-04 11.58.21

Prezident Ivan Gašparovič salónik nenavštívil. Prezident Rudolf Schuster využíval vládny salónik pravidelne pri cestovaní vlakom do Košíc. O prezidentovi Michalovi Kováčovi nie sú  záznamy. Využívali ho aj najvyšší štátni predstavitelia – M. Dzurinda pri cestovaní na Deň železničiarov, bývalá ministerka financií B. Schmögnerová, či bývalý minister dopravy, J. Figeľ. Pravidelne sa realizuje jazda vlakom do Lúrd, ktorá má v Bratislave slávnostný charakter, vypravenia vlaku sa zúčastňujú aj najvyšší vládni predstavitelia a predstavitelia železníc. Vládny salónik sa využíva na tlačové konferencie ŽSR, ZSSK Slovensko a.s., ZSSK Cargo Slovakia a.s., alebo pri akciách, kde sú ŽSR partnerom projektu.

kiskavsaloniku

Súčasný prezident Andrej Kiska navštívil salónik prvýkrát pri príležitosti svojej cesty vlakom do Viedne dňa 19.2.2018. Vo Viedni prebehla návšteva prezidenta Rakúska Alexandra Van der Bellena a obaja prezidenti spolu otvorili umelecký projekt TRAM.

zdroj: hovorca@slovakrail.sk

2014-07-02-10-30-49-side

História

Podľa dobových kroník navštevovali vládny salónik na Hlavnej stanici v Bratislave viacerí vysokí politickí predstavitelia. Do prvých riadkov kroniky pre rok 1919 si vtedajší prednosta bratislavskej Hlavnej stanice napísal: „Po prevrate nebolo ani dňa, aby neprišla do našej stanice nejaká význačná osoba, hlavne členovia parlamentu štyrdohody a vojenskí hodnostári. Dňa 2. februára 1919 pri presťahovaní Slovenskej vlády do Bratislavy, boli tuná všetci československí ministri z Prahy i náš vtedajší vyslanec z Wiedne.“ Vo vládnom salóniku si podávali ruky osobnosti ako arm. gen. Ludvík Svoboda a Alexander Dubček, na slávnostné návštevy sem cestovali aj vtedajší československí prezidenti – napr. Masaryk, Beneš, či Zápotocký.

Návštevy boli slávnostné a pompézne, nechýbala hudba ani kvety: „Dňa 12. VII. 1942 /nedeľa/ došiel zvláštnym vlakom 7044 v salónnom vlaku maršal Kvaterník na návštevu. Stanica bola /ako obvykle/ vyzdobená slovenskými i chorvátskymi prápormi a kvetinami. V salónku bola pripravená slušná hostinka na občerstvenie. Potom po prehliadke čakacej haly a vrelom slovenskom rozlúčení a po vzájomnom boskávaní zvláštny vlak odišiel o 20:oo hod. za zvuku pochodu vojenskej hudby.“

V roku 1945 stanicu zasiahlo bombardovanie. Po vojne a obnove budov nasledovali časy občasných návštev vládnych či straníckych delegácií, osláv SNP, májových osláv, osláv dňa žien, osláv robotníckych tried a podobne.

Po roku 1989 sa tiež pokračovalo v organizácii osláv, či výročí, salónik navštívili aj prezidenti Kováč a Schuster. Prezident Schuster ako posledný využíval vládny salónik pravidelne počas ciest medzi Bratislavou a Košicami. Po prezidentovi Schusterovi nastúpil do funkcie Ivan Gašparovič, ktorý sa ale v Salóniku neukázal ani raz. Jediný krát tu bola iba prvá dáma na jednej z osláv. Akcie sa stávali čoraz menej slávnostné…

Matej Benčík, Klub železničných modelárov – Bratislava

00-r957-st.ir3-_t600

Salónik ako kulisa pre fotografovanie, kliknutím na obrázok zobrazíte video, Foto Petra Bošanská

podorys

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s