PRÍSTUP

Salónik – kultúrne občerstvenie je iniciatívou Zuzany Duchovej a Zuzany Ivaškovej zo združenia Local Act. V roku 2015 k projektu “pristúpili” aj Ján Pernecký a združenie rese arch s ambíciou pokračovať na ceste architektonickej teórie. Umenie nevzniká z potreby funkcie alebo estetiky, je to komunikačný nástroj (spoločnosti a spoločnosti, spoločnosti a umenia, umenia a umenia) a ak je v našich silách osloviť túto spoločnosť, potom prostredníctvom architektúry ako umenia, architektúry ako vedy.

Priestory salónika pôsobia ako prirodzený kultúrny highlight komplexu negatívne vnímaných staničných budov. Využívanie netradičných priestorov na umelecké účely je vo svete dlhodobým trendom a my ho chceme aplikovať na lokálne prostredie a poskytnúť tak platformu na dialóg rôznych skupín, ktoré sa na komunikačnom uzle, akým stanica rozhodne je, stretávajú.

Chceme pracovať so širokým významom slova kultúra, ktoré má svoj pôvod v latinskom coleo/colere – obrábať, kultivovať prostredie. Súčasťou projektu bude aj pozorovanie a popis lokálnej dynamiky staničného priestoru a každodenných priestorových taktík užívateľov, teda fenomény, ktoré iniciatíva Local Act dlhodobo v lokalite skúma. Viac o presahoch projektu sa dozviete TU.

Prezidentský salónik vnímame ako kultúrny brownfield. Nie je fyzicky zanedbaným priestorom, ide skôr o stratený relikt minulých čias slávy železníc. Na toto dedičstvo by sme chceli nadviazať a posunúť význam názvu salónik smerom k výstavnej a propagačnej činnosti aj smerom k širšej verejnosti. Na hlavnej stanici tiež svojho času pôsobilo Kultúrne stredisko. Hlavná stanica je priestorom príchodov a odchodov. To, čo ju charakterizuje je neustály pohyb. Chceli by sme aby Salónik ako kultúrne miesto ponúkol možnosť zastavenia sa, vystúpenia z jej pravidelného rytmu a to tak v prípade cestujúcich, ako aj v prípade ľudí, ktorí na Hlavnú stanicu prídu možno po prvý raz za iným účelom ako cestovaním, či odprevádzaním.

10407270_640827476062420_761135951249333328_n

ŽSR nám na základe nájomnej zmluvy umožnia využívať tento priestor jeden deň v mesiaci. Prechodnosť a dočasnosť, atribúty vlastné železničným staniciam tak ostanú zachované, napriek tomu veríme, že sa nám podarí vytvoriť z občasne využívaného priestoru MIESTO, teda niečo, čo bude reflektujúce a reflektované a bude spoluvytvárať novu (vlastnú) geografiu staničného priestoru. Pre nás samých je to výzva.

Salónik je situovaný na prvom nástupišti na Hlavnej stanici v Bratislave / vstup z perónu alebo priamo z námestia:

Snímka obrazovky 2014-09-02 o 17.01.18

Realizátor: rese arch

PRACOVNÍCI

 • Zuzana Duchová – kurátorka a hýbateľka
 • Zuzana Ivašková – konateľka a pozorovateľka
 • Matej Benčík – asistent
 • Jano Šebík – lev salónov
 • Ján Pernecký – enterpreneur
 • Rasťo Procházka – fotograf a výhybkár
 • Mária Čorejová – vizionárka a vizualizátorka
 • Denisa Vološčuková – PR čistič
 • Lucia Mandincová – iluzionistka
 • Omar Mirza – sprievodca vizuálnym umením
 • Peter Višňovský – elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení

prezidentskysalonik@gmail.com

2014-07-02 10.29.05a

web stránka: Zuzana Ivašková

welcome

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s